Rybári ľudí (Mk 1,16-20)

Čítanie z dnešnej nedele sme si s deťmi ešte raz "prežili" a zahrali sme sa na rybárov.

Pripravili sme si nádobu s pieskom, kameňmi a trochou vody na more, papierovú loďku, malú udicu alebo sieť zo špagátu, gumené cukríky, najlepšie rybičky a Plyšového Ježiška. Rybári boli naše deti.

Pripravili sme si scénku podľa obrázka a deti mali hádať o čom bude. Prečítali sme s deťmi úryvok zo sv. Písma (Mk 1,16-20) a zdramatizovali ho. Porozprávali sme deťom o práci rybára a nechali ich pohrať sa s rybárskymi pomôckami. Z vody šikovnými prstami vylovili aj pár gumených cukríkov - rybičiek. Rozoberali sme čo to znamená, keď Pán Ježiš hovorí "Urobím z vás rybárov ľudí." 

Všetci kresťania majú "loviť" ľudí pre nebo. Aj my. Hovoríme druhým o Bohu, jeho láske k nám, o jeho Synovi Ježišovi, ktorý prišiel na svet a zomrel za nás, aby nám odomkol nebo. Druhých lovíme pre nebo aj vtedy, keď sa dobre správame a je z nás cítiť Božia láska. Lebo veríme, že Pán Ježiš zoberie do neba každého, kto ho pozná, uverí, že je Boží Syn a snaží sa správať tak ako nám Boh hovorí v Biblii.

Tak všetkým dobrú rybačku! rybari_ludi

Späť do obchodu