Nanebovstúpenie Pána

Ako s deťmi o Nanebovstúpení Pána. 

Takto som sa deťom snažila priblížiť sviatok Nanebovstúpenia Pána. 

Dvakrát sme si prečítali čítania z Evanjelia podľa Matúša 28, 16- 20 a zo Skutkov apoštolov 1,6-11.
Rozdelili sme si herecké úlohy a zahrali sme si to. Plyšového Ježiška som zavesila nylonovým lankom tak, aby som ho vedela vytiahnuť hore.  Deti boli apoštoli, anjeli a oblak, ktorý Pána zahalí. Prežili sme moment vystupovania Pána do neba.

V ďalšej aktivite som sa zamerala na slová z Matúša: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a neučte ich zachovávať všetko čo som vám prikázal.“
Pripravili sme si mapu a obrázky ľudí z rôznych častí sveta a pýtala som sa kam presne Pán Ježiš poslal učeníkov. 
Poslal Pán Ježiš učeníkov k Írom? Áno, o Ježišovi im hovoril sv. Patrik. 
Poslal ich k Slovákom a Čechom? Áno, prišli sv. Cyril a Metod. 
Poslal ich do Indie? Áno, tam šiel sv. Tomáš.
Poslal ich do Talianska? Áno , tam bol sv. Peter.
Poslal ich na Cyprus, na Krétu a do Grécka? Áno, tam bol sv. Pavol. 
Poslal ich do Číny? Áno, tam šiel sv. František Xaverský.
Poslal ich do Egypta? Áno, tam bol sv. Marek. Pán Ježiš poslal učeníkov do celého sveta, lebo miluje každého človeka bez ohľadu na farbu pleti.

Prajem veľa radosti s deťmi.

 

lepsie

Späť do obchodu